پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ English
نقشه های پیش بینی دمای بیشینه روزانه
  تاریخ صدور پیش بینی: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸      [روز قبل]       [همه نقشه‌ها]
پنجشنبهجمعهشنبهیکشنبهدوشنبه
به استحضار کاربران و بازدید کنندگان محترم تارنمای پژوهشکده هواشناسی می‌رساند که پیش بینی‌های عددی ارائه شده برای کمیت‌های هواشناسی، برونداد مستقیم یا پس پردازش شده مدل عددی WRF است و بدون دخالت کارشناسان تهیه می‌شود. این پیش‌بینی‌ها تنها برای مقاصد پژوهشی است و در نتیجه هیچ‌گونه مسئولیتی در صورت بروز خطا، بر عهده پژوهشکده هواشناسی نخواهد بود. همچنین این پژوهشکده به روز بودن این پیش‌بینی‌ها را تضمین نمی‌کند.

اگر پیشنهاد یا نظری برای بهبود و پیشرفت خدمات این تارنما دارید لطفاً به این نشانی رایانامه بفرستید:
vakili7@yahoo.com