خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ English
نقشه‌های پیش بینی بارش تجمعی ۱۲ساعته روی ایران (زمان‌ها به وقت گرینویچ)
  تاریخ صدور پیش بینی: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶      [روز قبل]
سه‌شنبه
۱۲-۲۴
چهارشنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
پنجشنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
جمعه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
شنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
یکشنبه
۰-۱۲