خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ English

تاریخ صدور: هفتم اسفند ماه 1396

چکیده
مجموع بارش سال زراعی کشور (از یکم مهر ماه) تا هفتم اسفند ماه حدود 43 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته که بیشترین کاهش با حدود 80 درصد در نواحی شرق و جنوب شرق کشور ثبت شده است. انتظار داریم بارش اسفند ماه بیش از نرمال (میانگین بلندمدت) باشد؛ حتی در برخی نواحی جنوبی، جنوب غربی و غربی احتمال وقوع بارش‌های سنگین منجر به سیل تا هفته سوم اسفند وجود دارد. اما نخستین هفته سال 1397، هفته ای کم ‌بارش، به ویژه در غرب و جنوب کشور خواهد بود. در سه ماه آینده (10 اسفند 96 تا 10 خرداد 97) بارش در مناطق شمالی (حوضه خزر) و شرقی کشور اندکی  کمتر از نرمال و در جنوب، جنوب غرب و غرب کشور در محدوده نرمال یا حتی بیش از آن خواهد بود. میانگین دمای سه ماه آینده بیش از نرمال پیش‌بینی شده است اما احتمال وقوع ناهنجاری‌های خفیف منفی دمای هوا در نیمه دوم اسفند وجود دارد.
با توجه به کم‌ بارشی ابتدای سال زراعی تا نیمه زمستان و عدم جبران کامل کمبود بارش در باقیمانده سال زراعی، همچنین وضعیت بحرانی منابع آب، رعایت و اجرای برنامه های کنترل و مصرف بهینه آب و انرژی  اهمیت زیادی دارد.

پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می خواهید، می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
میانگین بارش کشور از ابتدای سال زراعی جاری تا هفتم اسفند ماه نسبت به مقدار بلندمدت و سال گذشته به ترتیب حدود 43 و 39 درصد کاهش یافته است.


شکل 1- پهنه بندی انحراف مجموع بارش (میلی متر) کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون (اول مهر تا هفتم اسفند 1396) نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه (از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

بیشترین کاهش بارش در سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی، به ترتیب با 81 ، 79 ، 71 و 71 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داده است. اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان تنها استان‌های با بارش بیش از نرمال هستند (شکل 1).

پیش بینی بارش
به استثنای اسفند 96، میانگین بارش کشور در فروردین 97، نرمال و در اردیبهشت 97 گرایش به کمتر از نرمال دارد؛ به گونه‌ای که بارش در دوره اسفند تا اردیبهشت در شمال‌شرق، شرق و سواحل خزر اندکی کمتر از نرمال، در جنوب، جنوب‌غرب و غرب در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال و در سایر مناطق در حد نرمال خواهد بود (شکل های 2 و 3).


شکل 2- پیش بینی بی هنجاری بارش از 10 اسفند 1396 تا 10 خرداد 1397 نسبت به بلندمدت (نقشه تلفیقی مدل های ECMWF، MetOffice ،MeteoFrance ،NCEP)


شکل 3- پهنه بندی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های اسفند 96 (بالا-چپ)، فروردین 97 (بالا-راست)، اردیبهشت 97 (پایین-چپ) و خرداد 97 (پایین-راست) (از CFS v.2 پس پردازش شده)

اغلب مدل‌های زیرفصلی S2S (Sub-seasonal to seasonal)، بارش در نیمه اول اسفند را بیش از نرمال پیش‌بینی کرده‌اند، به طوری که در برخی از مناطق (شکل 4) بارش‌های سیل‌آسا دور از انتظار نیست.

شکل 4- پهنه بندی انحراف دو هفته ای بارش کشور ؛ سمت چپ دوره 30 بهمن تا 13 اسفند و سمت راست دوره 14 تا 27 اسفند 1396

پيش بيني دما

در دوره اسفند 96 تا اردیبهشت 97، میانگین دما در مناطق غربی یک و نیم درجه سلسیوس بیشتر از نرمال و در مرکز و شرق در حد نرمال خواهد بود. سایر نواحی افزایش حدود یک درجه ای دما نسبت به نرمال را در همین مدت تجربه خواهند کرد (شکل 5). در مقیاس ماهانه و هفتگی، احتمال کاهش دما در نیمه دوم اسفند وجود دارد.


شکل 5- نابهنجاری دما در دوره اسفند 1396 تا اردیبهشت 1397 نسبت به بلندمدت
         (نقشه تلفیقی مدل های ECMWF، MetOffice ،MeteoFrance ،NCEP)


شکل 6- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های اسفند 96 (بالا-چپ)، فروردین 97 (بالا-راست)، اردیبهشت 97 (پایین-راست) و خرداد 97 (پایین-چپ) بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

الگوهای همدیدی و دورپیوندی
الگوی سطوح میانی جو نشان دهنده بی‌هنجاری منفی پرفشار جنب حاره‌ای روی کشور است اما مناطق واقع در شمال البرز همچنان در گستره ناهنجاری مثبت واقع شده‌اند. نمایه MJO نشان از اثر مثبت آن در منطقه طی دو هفته آینده است اما به تدریج با ورود به فاز 1، تأثیر مثبتی بر افزایش بارش کشور نخواهد داشت. انسو نیز به تدریج ضعیف می شود به گونه ای که در ماه اردیبهشت نمایه آن به 0.6+ درجه سلسیوس می رسد و عملا در فاز خنثی قرار می گیرد.


شکل 7- تضعیف نسبی پرفشار جنب حاره ای روی فلات ایران در نیمه دوم زمستان 1396 تا نیمه اول بهار 1397 (از ECMWF)

توضیح
پیش بینی فصلی کشور در پایان اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.