خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ English

                                       همکاران در پژوهشکده هواشناسیردیف

نام

سمت

1

عباس رنجبر

رییس پژوهشکده / عضو هیأت علمی

2

مجید آزادی

عضو هیأت علمی

3

ابراهیم اسعدی اسکویی

عضو هیأت علمی

4

محمدباقر بهیار

عضو هیأت علمی

5

مژده پدرام

عضو هیأت علمی

6

راضیه پهلوان

کارشناس / امور تحصیلات تکمیلی

7

سحر تاج بخش

عضو هیأت علمی

8

سهیلا جوانمرد

عضو هیأت علمی

9

مریم حامدی

کارشناس داده

10

محمد خاکسار مقدم

کارشناس / امور مالی

11

سکینه خان سالاری

عضو هیأت علمی

12

لیلا عیوضی

کارشناس / دفتر ریاست

13

عارفه شایسته مجد

کارشناس / امور کارگزینی

14

مهدی رهنما

عضو هیأت علمی

15

محمد سوری لکی

کارشناس / فناوری اطلاعات

16

ندا شریعتمداری

کارشناس / روابط عمومی

17

فرحناز صبیری

مدیر امور مالی

18

ساویز صحت

عضو هیأت علمی

19

بتول عمویی

دبیرخانه

20

ابراهیم فتاحی

عضو هیأت علمی/ معاون پژوهشی

21

زهرا قصابی

عضو هیأت علمی

22

سارا کرمی

عضو هیأت علمی

23

میترا لاله

کارشناس / امور پروژه ها و قراردادها

24

مازیار مجدی

مدیر امور اداری

25

طیبه محمدیان

کارشناس / امور کارگزینی

26

محمد مرادی

عضو هیأت علمی

27

رقیه معصوم­ پور

کارشناس / کتابخانه

28

ضیاءالدین مینایی فرد

مسئول کارپردازی

29

شهرزاد ناهید

کارشناس ارشد پژوهشی

30

جواد نیکزاد

کارشناس / امور اداری

31

اکرم هدایتی

عضو هیأت علمی

32

غلامعلی وکیلی

کارشناس ارشد پژوهشی