خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ English

                             همکاران در پژوهشکده هواشناسیردیف

نام

سمت

1

عباس رنجبر

رییس پژوهشکده / عضو هیأت علمی

2

مجید آزادی

عضو هیأت علمی

3

ماندانا امام ­هادی

کارشناس ارشد پژوهشی

4

ندا شریعتمداری

روابط عمومی

5

محمدباقر بهیار

عضو هیأت علمی

6

راضیه پهلوان

کارشناس (تحصیلات تکمیلی)

7

سحر تاج بخش

عضو هیأت علمی

8

سهیلا جوانمرد

عضو هیأت علمی

9

محمد خاکسار مقدم

کارشناس امور مالی

10

لیلا عیوضی

کارشناس (دفتر ریاست)

11

عارفه شایسته مجد

کارشناس (امور کارگزینی)

12

فاطمه رحیم ­زاده

عضو هیأت علمی

13

فرحناز صبیری

مدیر امور مالی

14

فاطمه صحرائیان

عضو هیأت علمی

15

بتول عمویی

دبیرخانه

16

ابراهیم فتاحی

عضو هیأت علمی/ معاون پژوهشی

17

میترا لاله

کارشناس (پروژه ها و قراردادها)

18

مازیار مجدی

مدیر امور اداری

19

طیبه محمدیان

کارشناس (امور کارگزینی)

20

محمد مرادی

عضو هیأت علمی

21

رقیه معصوم­ پور

کارشناس (کتابخانه)

22

ضیاءالدین مینایی فرد

کارپردازی

23

شهرزاد ناهید

کارشناس (خدمات پژوهشی)

24

جواد نیکزاد

امور مالی

25

اکرم هدایتی

عضو هیأت علمی

26

غلامعلی وکیلی

کارشناس ارشد پژوهشی