خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English


محمد مرادی

     نشانی: پژوهشکده هواشناسی، صندوق پستي461- 14965
                  گروه پژوهشی هواشناسی هوانوردی (از 1392 تا 1398)
                  (سمت فعلی در گروه: عضو هیأت علمی و مدیر گروه)

              رایانامه :
moradi.m@asmerc.ac.ir
moradim36@gmail.com


1- مدارک تحصيلی
1- دیپلم علوم تجربی، دبیرستان طالقانی بیجار،  1361
2- کارشناسی ریاضی با گرایش کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، 1373
3- کارشناسی ارشد هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 1376 
     (عنوان پايان‌نامه: بررسي حرکت و رفتار يک کم فشار بريده از ديدگاه کژفشاري)
4- دکترای هواشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 1385
     (عنوان پايان‌نامه: بررسي نقش کم فشار حرارتي سودان- اتيوپي و ناهمواري زمين در شکل گيري و فعاليت سامانه هاي آب و هوائي بر روي ايران)

2- سوابق پژوهشی مرتبط

     1-2- اجرای پروژه­ های پژوهشی
   
1-2-1- پتانسیل انرژی پاک در استان خراسان شمالی(1392 تا 1393).
1-2-2- بررسی همدیدی و دینامیکی بارشهای برف سنگین جلگه گیلان(1392 تا 1394).
1-2-3- تغییر الگوی خشکسالی و تر سالی در استان کردستان و علل آن در 50 سال اخیر (1392 تا 1393).
1-2-4- مطالعه و مکانیابی برای ایجاد شبکه رادار دریایی جهت جایگزینی شبکه بویه‌های هواشناسی (1396 تا 1396).
1-2-5- خدمات فنی، انجام امور دیدبانی، پشتیبانی، کالیبراسیون و نگهداری ادوات و تجهیزات هواشناسی در فرودگاه بین المللی خلیج فارس(1392 تا 1393).
1-2-6- پردازش تحلیل داده‌های باد ساعتی در ایستگاه های سازمان هواشناسی به منظور محاسبه سرعت باد مبنا و تهیه خروجی های مورد نیاز (1396 تا 1396).
1-2-7- تعیین آستانه شاخص‌های ناپایداری با استفاده از داده‌های نمودار SKEW-T(1394 تا 1397).
1-2-8-طرح راست آزمائی و تصحیح پارامترهای شبکه ایستگاه‌های AWS استان البرز (1395 تا 1397).
1-2-9- برآورد حداکثر بارش محتمل سالانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه(1395 تا 1397).
1-2-10- مطالعه شرایط هواشناسی دریایی در محدوده فرید پاک گمیشان(1396 تا 1397).
1-2-11-تامین، نصب، راه‌اندازی، آموزش و نگهداری تجهیزات هواشناسی جهت اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی برای پروژه تهیه داده‌های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر (BNPP-2)(1393 تا 1397).
1-2-12- انجام مانیتورینگ و ارائه خدمات تخصصی هواشناسی دکل هواشناسی 100 متری مهاری برای پروژه تهیه داده‌های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر(BNPP-2)(1396 تا 1397).
1-2-13- بررسی چینش قائم باد سطوح بالا و پایین، مطالعه موردی در فرودگاه مهرآباد (1396).
1-2-14- مطالعه و تحلیل چینش قائم باد سطوح بالا در ایران (1397).


     2-2- همكاري در پروژه‌هاي پژوهشي

2-2-1- مطالعات و خدمات پژوهشی مشاوره‌ای برای پتانسیل آلایندگی ناشی از منابع خطی مسیر کرج-تهران ( 93-1392).
2-2-2- انجام مطالعات و خدمات پژوهشی مشاوره‌ای هواشناسی جاده‌ای(93-1392).
2-2-3-توسعه و ارتقاء مدلهای پیش بینی آلودگیهای ش م ه( 93-1392).
2-2-4- مطالعه و پیش بینی رخداد مه به کمک روشهای تجربی و شبیه سازی عددی در سه فرودگاه مهم ایران (1394).
2-2-5- پهنه‌بندی استان اصفهان جهت استفاده بهینه از انرژی خورشیدی بر اساس آمار 15 سال اخیر(94-1393).
2-2-6- تهیه ویرایش جدید اطلس باد کشور با استفاده از مدلهای هواشناسی و ابزارهای نوین (1396).
2-2-7- طرح ملی پهنه بندی کشور از دیدگاه آسایش یا عدم آسایش(بدی آب و هوا) (1397).
2-2-8- بکارگیری فناوریهای نوین در طراحی و توسعه سامانه پیش بینی و هشدار سریع سیل حوضه های آبریز خراسان شمالی شامل حوضه گرگانرود، حوضه اترک و حوضه کال شور جاجرم(1397).


      3-2- مقالات علمی
1- حرکت و رفتار يک کم فشار بريده از ديدگاه کژفشاري" . مجله : علمي و پژوهشي فيريك زمين و فضا، 1378، جلد 25 شماره هاي 1و2 صفحه 37-46 .
2- آغازگري مدل بسيط فشارورد به روش مد بهنجار" . مجله : علمي و پژوهشي فيريك زمين و فضا، 1382، جلد 29 شماره 1 صفحه 69-81 .
3- بررسي ناوه فشاري درياي سرخ از ديدگاه ديناميکي" . مجله : علمي و ترويجي نيوار، 1383، شماره52 و53 صفحه 53-75 .
4- محاسبه آب بارش شو ، ميانگين دماي جو و شکست اتمسفري با داده هاي کاوشگر" . مجله : علمي و پژوهشي پژوهشهاي جغرافيايي ، 1384، شماره52 و53 صفحه 85-93 .
5 - تخمين بارش به وسيله سرعت قائم و آب بارش شو" . مجله : علمي و پژوهشي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال بيستم شماره 78، پاييز1384، شماره پياپي 78 صفحه 50-66 .
6- مطالعه مشاهداتي روي نسيم دريا در منطقه بوشهر " . مجله : علمي و ترويجي نيوار، 1384، شماره56 و57 صفحه 7-33 .
7- بررسي تحليلي شارش هوا روي کوهستان" . مجله : علمي و پژوهشي فيريك زمين و فضا، 1386، جلد 33 شماره 1 صفحه 135-155 .
8- شبيه سازي نقش کوهستان در يک سامانه بارش زا روي ايران" . مجله : علمي و پژوهشي فيريك زمين و فضا، 1387، جلد 34 شماره 1 .
9- نقش تاوايي پتانسيلي هم ارز و تر درمسير يابي سامانه هاي سوداني "  مجله : علمي و ترويجي نيوار، 1387، شماره69 و68 صفحه 52-32 .
10- بررسی الگوی انتشار ناگهانی آلاینده ها در نقاط فرضی تهران به کمک مدل گوس ". مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای اقلیم شناسی. شماره 10، تابستان 1391.
11- ارتباط بین نابهنجاری های ماهانه الگوهای فشاری با رخداد شرایط کم بارشی و پربارشی پاییزه در شمال ایران". مجله علمی پژوهشی ژئوفیزیک ایران. جلد 8، شماره 1 سال 1393.
12- بررسی موردی چینش قائم باد سطوح پایین در فرودگاه مهرآباد". مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای اقلیم شناسی. شماره 17 و 18، بهار و تابستان 1393.
13- شار رطوبت سنگینترین بارندگی زمستان در ایران مرکزی ". مجله علمی پژوهشی پژوهشهای دانش زمین، شماره 19 ، پاییز 93.
14 –تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمالغرب ایران " . مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای اقلیم شناسی. شماره 19، بهار 1395.
15- نقش حرکات بالاسوی هوا در شدیدترین تگرگهای شمال باختری ایران " . مجله علمی پژوهشی پژوهشهای دانش زمین، شماره 9 ، بهار 91.
16-نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران." مجله علمی-پژوهشی جغرافیا، سال چهاردهم، شماره 48 بهار 1395.
17-بررسی نقش واداشتهای منطقه ای در شکل گیری الگوی مکانی مخاطره برف سنگین بهمن 92 در جلگه گیلان ." مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی سال هفتم. شماره 26. تابستان 1395.
18-مدلی عددی به روش حجم متناهی برای شبیه‌سازی انتقال گردوخاک در جوّ، مجله علمی پژوهشی فیزیک زمین-فضا. شماره 1، بهار 1397.
19-تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند. مجله علمی پژوهشی مخاطرات محیطی. شماره 13، 1396.
20- واکاوی همدید بارشهای سنگین بهاره استان زنجان. مجله علمی پژوهشی مخاطرات محیطی، شماره 6، زمستان 1393.
21-ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح  بالا. مجله علمی پژوهشی پژوهش های اقلیم شناسی. شماره‌های 30 و 31، 1396.
22- تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارشهای شمالغرب ایران. مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های دانش زمین. شماره 31، سال 1396.
23-A rare case haboob in Tehran: Observational and numerical study. Atmospheric Research 185(2017) 169-185.
24- پیش بینی رخداد مه به کمک برخی روشهای تجربی (فرودگاه های تهران و مشهد)، مجله فیزیک زمین-فضا، شماره 2 بهار 1397.
25- تحلیل همدیدی دینامیکی تاثیر نوسانات دمای اب دریای مدیترانه بر بارشهای غرب ایران. فصلنامه علوم محیطی، شماره 2، 1397.
26- اقلیم شناسی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران و ارتباط آن با ENSO و NAO. تحقیقات جغرافیائی، شماره 128، 1397.
27- واکاوی همدید شهرهای رکورددار سرما در ایران.جغرافیای طبیعی، شماره 39، 1397.
28- تحلیل همدیدی-ترمودینامیکی مکانیسم ابر در منطقه آذربایجان. جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 59، 1396.
29- تحلیل سینوپتیکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی های جنوب و جنوبغرب ایران. جغرافیا و پایداری محیط، شماره 15، 1394.
30- تحلیل آماره ها و بی‌هنجاری بارش در دوره سرد سال به منظور درک اثر تغییر اقلیم بر مناطق مختلف ایران (1951-2010). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، شماره 53، 1398.
31-شناسائی کم فشارهای جنوبی، مجله پژوهش های اقلیم شناسی، شماره های 30 و 31، 1396.
32- تحلیل روند دمای بلند مدت ایستگاه های همدیدی ایران (بازه زمانی 2010-1960). مجله جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران، شماره 58، 1397.
33- بررسی اثر تغییر دما و باد در سامانه‌های کم‌فشار جنوبی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، شماره 57، تابستان99.
34- تحلیل آماره‌ها و بی‌هنجاری بارش ایران در دوره گرم سال (1951-2010)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، شماره 55، زمستان .1398
35- بررسی تراز ناواگرا در ایران، نشریه پژوهشهای دانش زمین، شماره 37 بهار 1398.
36- بررسی دوره برگشت سریعترین باد سالانه در ایستگاه بوشهر، مجله پژوهشهای اقلیم شناسی، گواهی چاپ.
37- بررسی بی هنجاری میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال به منظور آشکارسازی دوره های گرم و خنک فراگیر. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 27، 1397.
38- تحلیل آماره ها و بی هنجاری دمای حداقل و حداکثر ایران در دوره سرد سال با هدف شناسائی دوره های سرد و گرم. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 29، 1398.
39- بررسی نقش تاوه قطبی بر بارشهای غرب ایران در یک مطالعه موردی(اکتبر 2015)، پژوهشهای اقلیم شناسی، گواهی چاپ.
40- مقایسه همدیدی وقوع توفانهای شدید و گرد و خاک در فصول بهار و تابستان در شمال استان سیستان و بلوچستان، پژوهشهای علوم و فنون دریائی، شماره 2، تابستان 1396.
41- بررسی ارتفاع لایه‌آمیخته در ایستگاه فرودگاه مهرآباد، مطالعه موردی: دوره 2017-1998، مجله علمی ترویجی نیوار، شماره 102 و 103، پاییز و زمستان 1397.
42- بررسی موردی بارشهای سیل اسا در مارس 2019، مجله علمی ترویجی نیوار، شماره 104 و 105، بهار و تابستان 1398.
43- تحلیل روند دماي بلند مدت ایستگاههاي همدیدي ایران ( بازه زمانی2010 -1960). مجله جغرافیا، پاییز 1397.
44- بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاههای هواشناسی ایران، مجله هواشناسی، گواهی چاپ.
45- بررسی اثر تغییر دما و باد در سامانه‌های کم‌فشار جنوبی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیائی، شماره 57، تابستان .1399


   - ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها:
1- مقاله " Skew-T  و محاسبه چند کميت ترموديناميکي". اولين کارگاه پيش بيني عددی وضع هوا ،تهران 1380.
2- مقاله " فرايابي تاوائي پتانسيلي راسبي- ارتل بر روي سطوح همدماي پتانسيلي" . همايش پيش بيني وضع هوا، تهران 1381.
3- مقاله " سرعت قائم و آب بارش شو در يک کم فشار بريده". همايش پيش بيني وضع هوا، تهران 1381.
4- مقاله " محاسبه انرژي در يک حالت موردي" . همايش پيش بيني وضع هوا، تهران 1382.
5- مقاله " منابع رطوبت بارش فراگير طي مرطوب‌ترين زمستان ايران مركزي ". اولين همايش ملي بيابان.خرداد 1391.
6- مقاله "تاثیر تا شدگی ورد ایست بر روی غلظت ازن کلی جو ". همایش ملی جریان و آلودگی هوا. تهران آبان 1391.
7- مقاله " بررسی الگوی پخش آلاینده ها در اصفهان به کمک مدل گوس". همایش ملی جریان و آلودگی هوا. تهران آبان 1391.
8- مقاله " بررسی نوسانات ورد ایست و ازن کلی در جو". همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا. تهران آذر 1391.
9- مقاله "بررسی موردی واگرائی و حرکت قائم در تراز میانی جو". همایش ملی چالشهای سازگاری با تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش آثار آن.دانشگاه شمال مهرماه 1392.
10-مقاله " مطالعه موردی پیش بینی تگرگ با داده های کاوشگر ". کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد، 1394 .
11-مقاله " مقایسه همدیدی وقوع توفان‌های شدید گرد و خاک در فصل بهار و تابستان در شمال استان سیستان و بلوچستان ". کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد، 1394 .
12-مقاله" بررسی و شبیه سازی پدیده گردوخاک در یک مطالعه موردی". چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا.، تهران، ایران، دیماه 1394.
13-مقاله" مطالعه موردی میانگین کمیتهای اقلیمی در سطوح مختلف فشاری" . پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ایران. تهران، ایران، بهمن 1394.
14-مقاله پوستری" بررسی فصلی میدان باد و گلماسه در اطراف دریاچه ارومیه". پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ایران. تهران، ایران، بهمن 1394.
15- بررسی پتانسیل آلایندگی منطقه اقتصادی پارس جنوبی به کمک مدل گوس. پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا.، تهران، ایران، بهمن 1395.
16- ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پتانسیل آلایندگی منطقه اقتصادی پارس جنوبی به کمک مدل گوس پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا.، تهران، ایران، بهمن 1395.
17- مطالعه گردشهای جوی و توزیع مکانی و زمانی رخداد مه در سواحل خلیج فارس. چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، تهران، ایران، بهمن 1396.
18- Intercomparisons of some dust models over West Asia، تاجیکستان، 8 تا 12 آوریل 2019.

3- فعاليت‌های آموزشی مرتبط

     الف- تدريس
درس روش های پیش بینی عددی وضع هوا در مقطع دکترا دانشکده جغرافیای دانشگاه­ تهران از سال 1393 تا 1395
درس روش های پیش بینی عددی وضع هوا در مقطع دکترا دانشکده علوم زمین دانشگاه­ شهید بهشتی از سال 1392 تا 1394
درس هواشناسی دینامیکی در مقطع کارشناسی و بالاتر از کارشناسی در مرکز آموزش سازمان هواشناسی و مرکز علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو از سال 1380 تا 1397
درس معادلات دیفرانسیل در مقطع کارشناسی در مرکز علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو از سال 1393 تا 1397

     ب- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه­ های دانشجویی
 - پایان­ نامه­ های دانشجویی کارشناسی ارشد :
      1- بررسی موردی چرخندهای فعال زمستانی از دیدگاه واگرائی و چینش قائم باد(1392، استاد راهنما محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
      2- بررسی ترمودینامیکی و دینامیکی امواج سرد زمستانه و گسترش پرفشار سیبری بر بارشهای غرب کشور(1393، استاد راهنما محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
      3- بررسی سه مورد از وقوع توفانهای شدید گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان بویژه در فرودگاه زاهدان با دید کمتر از یک کیلومتر در بازه زمانی2010-1995 (1393، استاد راهنما محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
      4- مطالعه شدیدترین شارشهای دره منجیل در بازه زمانی2010-1995 و تاثیر آن در وضعیت جوی استان قزوین (1393، استاد راهنما محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
5- تحلیل همدیدی واچرخند عربستان و اثر آن بر خشکسالی جنوب و جنوبغرب ایران (1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
      6- تحلیل ترمودینامیکی و سینوپتیکی بارشهای سنگین و فراگیر جنوب غرب ایران در یک دوره 24 ساله2010-1987 (1393، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
      7- تحلیل همدیدی موقعیت استقرار پرفشار سیبری و مسیرهای ورود آن به کشور در فصل سرد (1393، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
      8- نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران (1394، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه تهران).
      9- تحلیل آماری همدیدی تغییرات دید در فرودگاه مهرآباد و تاثیر آن در پرواز هواپیما (1394، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
10-تحلیل آماری-همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران طی دوره گرم سال (1395، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
11- بررسی اثر تاشدگی وردایست بر سامانه‌های جوی منجر به سیل ایلام در آبان ماه 1394 از دیدگاه تاوایی پتانسیل(1396، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات).
12- بررسی موردی تاوه قطبی و نقش آن در بارش‌های غرب ایران (1396، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات).
13- شبیه سازی و محاسبه میدان باد و دما با استفاده از یک مدل خرد مقیاس بر روی فرودگاه امام در دوره زمانی 2012( 1393، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
14- تحلیل آماری - همدید شهرهای رکورددار سرما در چهار دهه اخیر در ایران(1395، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
15- تحلیل سینوپتیکی و منشا یابی موجهای گرمایی(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
16- تحلیل ترمودینامیکی مکانیسم تشکیل ابر در جنوبغرب ایران(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
17- تحلیل ترمودینامیکی مکانیسم تشکیل ابر در شمالغرب ایران (1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
18- تحلیل همدیدی شدیدترین بارشهای تگرگ در شمالغرب کشور(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
19- تحلیل همدیدی بارشهای سنگین برف زمستانه در جنوبغرب ایران(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
20- تحلیل همدیدی موقعیت واچرخند عربستان و اثر آن بر ایران(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
21- امکانسنجی بارورسازی ابرها با استفاده از تکنیک آب قابل بارش(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
22- مطالعه شار رطوبت در بارشهای فراگیر ایران مرکزی(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
23- تحلیل سینوپتیکی موقعیت جریانهای جت و ارتباط آن با بارشهای ایران(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
24- تحلیل سینوپتیکی دینامیکی دمای پایه در تراز زیرین وردسپهر(1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
25- مطالعه ارتباط ناهنجاری های میانگین ماهانه الگوهای فشاری با رخدادهای فرین (1392، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
26- بررسی تاثیر تاشدگی عمیق ورد‌ایست با استفاده از تاوائی پتانسیلی (1391، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال).
27- بررسی همدیدی بارشهای فرین در شهر تهران (1391، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات).

- پایان­ نامه­ های دانشجویی دکتری :
1- مدل سازی انتقال برد بلند ذرات گرد و خاک موجود در جو با روش حجم متناهی.( 1396، استاد مشاور محمد مرادی، پژوهشکده هواشناسی).
2- تحلیل همديدي –ديناميكي تاثیر  نوسانات دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارشهاي غرب ايران.(1397، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه شهید بهشتی).
3- نقش کم ارتفاع های بریده در بارش ایران (1396، استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه تهران).
4-. مطالعه نقش عوامل دینامیکی موثر برکم فشارهای جنوبي در بارش‌هاي جنوب ايران ( 1398، استاد راهنما محمد مرادی، پژوهشکده هواشناسی).
5- تحلیل همدیدی- دینامیکی الگوهای بزرگ مقیاس سیاره‌ای در نیمه سرد سال بر دما و بارش ایران.دوره آماری(2010-1951).(1398 استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه لرستان).
6- تحلیل همدیدی- دینامیکی الگوهای بزرگ مقیاس سیاره‌ای در نیمه گرم سال بر دما و بارش ایران.دوره آماری(2010-1951).(1398 استاد مشاور محمد مرادی، دانشگاه لرستان).

4-نقد کتاب
1- نقد کتاب اقلیم شناسی مناطق خشک، با نام  "نگاهی کوتاه به آب و هوای ایران"، دهخدا در بوته نقد، مروری بر آثار برگزیده جشنواره نشان دهخدا، انتشارات علمی فرهنگی، پاییز 1397

5- ترجمه­ ها و تألیف ­های چاپ شده
1-تالیف کتاب " هواشناسي ديناميکي مقدماتي "  انتشارات رجاء تهران مهرماه 1387 .
2- تالیف کتاب " هواشناسي ديناميکي پيشرفته "  انتشارات رجاء تهران بهار 1388.
3- تالیف کتاب " مقدمه ای بر هواشناسي ديناميکي 1 "  انتشارات سید باقر حسینی پاییز 1390.
4- ترجمه کتاب " مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی "  انتشارات سید باقر حسینی پاییز 1390.

6- جوایز و تقدیرها
        - استاد برتر دهمین جشنواره شهید رجائی  سازمان هواشناسی در سال 1386
       - استاد منتخب سال 1388 سازمان هواشناسی.
        - پژوهشگر برتر سال 1390 سازمان هواشناسی
       - استاد برتر سال 1395 سازمان هواشناسی کشور

7- سوابق اجرایی
-    رئیس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از سال 1386 تا 1389
-    معاون مدیر کل مرکز پیش ببینی سازمان هواشناسی از سال 1389 تا 1392 
               - عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی از سال 1392 تا 1397
               - مدیر گروه هواشناسی هوانوردی از سال 1392 تا 1397
             -  رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو از سال 1393 تا 1397

8- زمینه‌های پژوهشی اصلی
     - هواشناسی همدیدی
     - هواشناسی دینامیکی
     - مبانی پیش بین عددی وضع هوا