خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی

    سوابق تحصيلي:

 • کارشناسی: فيزيک کابردي دانشگاه شهيد باهنر کرمان-سال 1372
 • کارشناسی ارشد: هواشناسي، مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران- سال 1376
 • دکتري: هواشناسي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1382


 پست هاي اجرايي :

 • پيش بين اداره كل پيش‌بيني از سال 1378 تا 1383
 • رئيس اداره هواشناسي ماهواره‌اي و فناوري‌هاي نوين اداره کل پيش بيني از سال 1383 تا 1384
 • معاون اداره کل پيش بيني از سال 1384 تا 1389
 • معاون مرکز ملی مطالعات، پايش و هشدار خشکسالي از 13/3/1389 تا 19/7/1389
 • سرپرست مرکز ملی مطالعات، پايش و هشدار خشکسالي از 19/7/1389 تا 28/4/1390
 • رييس مرکز ملی مطالعات، پايش و هشدار خشکسالي از 28/4/1390 تا 21/7/1391
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی از تاریخ 22/7/1391
 • معاون اجرایی پژوهشکده هواشناسی از 1/2/93 تا 25/3/94
 • سرپرست پژوهشکده هواشناسی از 26/3/94 تا 11/8/94
 • رئیس پژوهشکده هواشناسی از 12/8/94


 راهنمایی  پایان نامه:

 • قهری، ف.، 1390، بررسي شرايط هواشناختي مؤثر در ايجاد پديده ي گرد و خاک تابستانه در اهواز-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • محمدیان ،ل.، 1388، مطالعة فراسنج هاي فيزيكي هواشناختي مؤثر برآلودگي هواي كلان شهر تهران-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • امینی، ن.، 1388، مطالعه بارشهاي همرفتي سيل آساي استان گلستان در سالهاي 86-80-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • زرین نیا، م.، 1388، مطالعه اثرات توفان حاره اي گونو روي مناطق جنوب و جنوب شرق ايران با در نظر گرفتن رويسانهاي همديدي و آزمون مدل ميان مقياسMM5   براي اين رويداد-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • درویش زاده، ص.، 1389 مطالعه الگو هاي جوي همراه شده با رويدادهاي گرد و غبار شديد در تهران-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • پناهی، ع.، 1389، ميانگين الگوهاي سينوپتيکي و ارتباط آن با شرايط خشکي وتري در شمال غرب و غرب کشور
 • ضرابی، م.، 1389، بررسي بادهاي شديد در سواحل شمالي ايران-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • صوفیانی، م.، 1390، بررسی ويژگی‌های هواشناختی پديده های جوی کاهنده ديد(مه، غباردود مه، گردوغبار) در فرودگاه‌های بين المللی مهرآباد و اصفهان طی سالهای1977-2007-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • توحیدی سردشت، آ.، 1390، بررسی بارشهای فرين فصل بهاردر استان آذربايجان غربی و تعيين الگوی گردش حاکم برای اين بارشها-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • جلیله پورمیرزا لنگرودی، 1391، مطالعه ی همدیدی پدیده ی گرم باد در استان گیلان برای سال های 2000-2010 و بررسی دقت پیش بینی آن با استفاده از مدل WRF ، دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال(راهنما:عباس رنجبرمشاور: دکتر حسن عسگری شیرازی)
 • طاهره عموزاد مهدیرجی، 1391، مطالعه موردي یخ زنی هواپیما در مسيرهاي مختلف پروازي در ايران، دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال(راهنما:عباس رنجبر – مشاور: مهندس حسین اردکانی)
 • احمد اسدی تلوکی، 17 بهمن 1391 مطالعه ارتباط ناهنجاری‏های میانگین ماهانه الگوهای فشاری با رخدادهای کم‏بارشی شدید پاییزه در شمال ایران (دوره 30 ساله) (راهنما:عباس رنجبر – مشاور: دکتر محمد مرادی)
 • مهسا اخلاقی، 1391 ، مطالعه الگو های جوي همراه شده با رويدادهاي گرد و غبار شديد دراصفهان، (راهنما: عباس رنجبر)
 • طاهره آقازاده، 1392، مطالعه خشکسالی های شدید (1386-1387) و طولانی مدت(1377-1381) در ایران از دیدگاه ارتباط الگوهای جوی و توام شدن شرایط لانینا و استخر گرم غرب اقیانوس آرام، (راهنما:عباس رنجبر – مشاور: دکتر حسن عسگری شیرازی)
 • ندا سوری، 1392، بررسی تاثیر نوسان مادن جولیان بر روی بارش های زمستانی ایران در دوره آماری از سال 2000 تا 2010، (راهنما:عباس رنجبرمشاور: دکتر مجید آزادی)
 • مهدی سبزواری ، 1393، بررسی ارتباط نابهنجارهای جت شمال آفریقا با سیکلونزایی شرق مدیترانه و رخداد دوره های خشک و تر بر روی ایران، (راهنما: عباس رنجبر)
 • حسام سجده، زمستان 1393، تعیین زمان شروع بارش مؤثر و کاهش دما بر اساس آستانه‌های بحرانی محصولات کشاورزی در سطح ایران (راهنما: عباس رنجبر)
 • علی جاذبی، 1394، مطالعه ویژگی‌ها و سازوکار بارش‌های حدی استان قم طی دهه اخیر(1392-1383)، (راهنما: عباس رنجبر).
 • زهرا عابدینی، 1395، بررسی عوامل جوی موثر بر نابهنجاری‌های بارشی زمستانه ایران طی دهه اخیر (راهنما:عباس رنجبر – مشاور: دکتر فروزان ارکیان)
 • سارا کرمی، 1395، مدل‌سازی انتقال بلند‌برد ذرات گردوخاک موجود در جو با روش حجم‌متناهی، استادان راهنما: (دکتر عباس رنجبر، دکتر علیرضا محب الحجه) و استادان مشاور(دکتر محمد مرادی و دکتر مجتبی ذوالجودی)


مشاور  پایان نامه:

 • روح ا… آزاد، مطالعه ديناميكي و اقليم شناختي پديده بلاكينگ بر روي منطقه اروپا-آسيا- دانشگاه تهران-مؤسسه ژئوفيزيك
 • علیرضا نژاد،م.، 1388، راه اندازي و اجراي مدل كيفيت هواي چند مقياسيCMAQ(Community Multiscale Air Quality)   – دانشگاه تهران-دانشكده محيط زيست-گروه مهندسي عمران
 • میهن پرست،م.، 1389، مطالعه وضعيت آب و هوايي مؤثر در وقوع پديده گرد و غبارمه در ايلام و شبيه­سازي آن با استفاده از مدل MM5 -دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • معصوم پور،ج.، 1389، مکانيسم شکل گيري و اثرات نسيم دريا بر اقليم سواحل جنوبي درياي خزر
 • بابایی،م.، 1389، مطالعه پاره اي از فراسنج هاي هواشناختي در چند مورد جست باد(جبهه هاي جستناك) ناشي از توفانهاي همرفتي درايستگاه خرم آباد با تأكيد بر استفاده از داده هاي سودار
 • طباطبائیان،ع.، 1388، ايجاد شاخص هاي ماهانه چرخندگي بر اساس گردش جوي منطقه اي در جنوب ايران
 • گل محمدیان،ح.، 1389، توليد شاخص هاي روزانه چرخندگي براي شناسايي نوع و فراواني سامانه هاي فشاري حاكم بر استان فارس در دوره 2000-1971 ميلادي
 • صحت کاشانی،س.،1386، مطالعه عددی ميدان باد در منطقه دره لوت با استفاده از شبيه سازی عددی در دو فصل گرم و سرد سال- دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • سی سی پور،م.، 1390، بررسی شرایط همدیدی مؤثر در شکل گیری پدیده گرد و غبار در استان هرمزگان- دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • صالح،سحر.، زمستان 1390، مطالعه پیش بینی بارش های روزانه بیش از 50 میلیمتر طی دوره آماری 2009- 2005 به کمک مدل منطقه ای میان مقیاس MM5 در ایستگاه بندرانزلی-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • صالح زاده، ز.ف، بررسی دماهای حداکثر نهایی روزانه زیانبخش سال 1388 خوزستان و اثر آن بر عملکرد گندم دیم- دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات
 • سیدزاده اقدم، ن.، تابستان 1390، بررسي مسیر ذرات گرد و غبار در ایستگاه کرمانشاه و نقش جت استریم ها در منبع تولید ذرات-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال
 • سبزی پور، ا.، 1391، تحلیل الگوهای سینوپتیکی خشکی زا و باران زا در غرب ایران -دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات
 • محمودي فر، ن.، تابستان 1391، مطالعه الگوي باد در منطقه اصفهان و ارتباط آن با شرايط حاد آلودگي هوا در شهر، دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقیقات(اساتيد راهنما: دكتر علي اكبري بيدختي و دكتر سرمد قادر مشاور:عباس رنجبر)
 • کنشلو، ن.،20 شهریور 1391، ارتباط عناصر اقلیمی(دما، فشار، رطوبت نسبی) و آلاینده های هوای تهران با بیماریهای قلبی(دوره مطالعاتی2002-2009)-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال(راهنما: دکترمحمد خیراندیش مشاور:عباس رنجبر)
 • حاتمی، مهسا.، زمستان 1391، تحلیل سامانه همدیدی بارشی 50 تا 100 میلی متری در بازه زمانی 24 ساعت با در نظر گرفتن یکی از پارامترهای دینامیکی بر روی استان مازندران (در طی دوره زمانی 1375-1390)- دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال(راهنما: حسین اردکانی مشاور:عباس رنجبر)
 • نخجیری، مینا، 31 شهریور 1392، بررسی آماری و سینوپتیکی توفان گرد و خاک در کرمان(1389-1379)، دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران شمال(راهنما: دکترمحمد خیراندیش مشاور:عباس رنجبر)
 • پریا دلاور، زمستان 1393، مطالعه الگوهای فصلی باد سطحی در منطقه فرودگاه امام (راهنما: دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی مشاور:عباس رنجبر)
 • فرشید خوبروی پاک، تابستان 1393، مطالعه ی آماری وسینوپتیکی کم بارشی شدید در نیمه ی سرد سال دراستان گیلان در یک دوره ی ۳٠ ساله (٢٠٠۵۱٩٧٦) ، (راهنما: دکترمحمد خیراندیش مشاور:عباس رنجبر)
 • میلاد حیدری شیخی آبادی، تابستان 1393، بررسی امواج سرد زمستانه درغرب ایران ازدیدگاه ترمودینامیکی و دینامیکی(راهنما: دکتر محمد مرادی    مشاور: عباس رنجبر)
 • غلامرضا دنیا دوست، زمستان 1393، پیش بینی توفان تندري توسط مدل پیشرفته عددي پيش بيني و پژوهش وضع هوا(AR-WRF) با بررسي 10 مطالعه موردی در شهر تهران (راهنما: دکتر فروزان ارکیان   مشاور: عباس رنجبر)


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و عباسعلي علي اکبري بيدختي. “مطالعة موردي جزيره گرمايي تهران و شبيه‌سازي عددي آن”. مجله فيريك زمين و فضا 33، 1(1384): 63-79 .
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و مجید آزادی. “بررسي تغييرات ايجاد شده در ميدان‌هاي دما و باد كلان شهر تهران ناشي از اثرات توسعة شهري” فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. (1384).
 • رنجبر سعادت‌آبادي عباس و ابراهیم میرزایی. “مطالعه همديدي الگوهاي جوي حاکم بر روي تهران در روزهاي با آلودگي بسيار شديد هوا” مجله پژوهش‌های اقلیم‌شناسی. (1385).
 • رنجبر سعادت‌آبادي عباس، عباسعلي علي اکبري بيدختي و سيد عليرضا صادقي حسيني. ” اثرات جزيره گرمايي و شهرنشيني بر روي وضع هوا و اقليم محلي در كلان شهر تهران بر اساس داده‌هاي مهرآباد و ورامين “. مجله محيط شناسي دانشگاه تهران. (1385).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و نفیسه امینی. ” مطالعة بارش‌هاي شديد فصل تابستان استان گلستان(1380-1386)”. مجله پژوهش‌های اقلیم‌شناسی 1، 1 (1389).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و لیلا محمدی محمدیان. “مطالعه ميانگين الگوهاي همديدي بر اساس رخداد غلظت‌هاي مختلف آلاينده CO در فصول تابستان و پاييز در تهران”. مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي. (1389)
 • عزيزی، قاسم، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق،عباس رنجبر سعادت ابادي و پيمان زواررضا. ” شبيه سازی عددی نسيم دريا در سواحل جنوبی دريای خزر بر مبنای مشخصه‌های اقليمي”. مجله پژوهش‌های اقلیم‌شناسی (1389).
 • عزيزی، قاسم، محسن سلطاني، علي حنفي، عباس رنجبر سعادت ابادي وابراهيم ميرزايي. ” بلوكينگ و بارشهاي شديد(مطالعه موردي: بارش 4 تا 7 آبان ماه 1387 شمال غرب ايران)” فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. (1390).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و قاسم عزیزی. ” مطالعه الگوهاي هواشناسي، شناسايي چشمه‌هاي توليد گرد وغبار و  مسير حرکت ذرات معلق  براي توفان جولاي 2009″. پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي 3، (1391).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و صدیقه درویش‌زاده. ” مطالعه الگوهاي جوي و تعيين كانون‌هاي گرد و غبار مؤثر در شرايط بسيار ناسالم كيفيت هواي تهران “. دو فصلنامه پژوهش‌هاي محيط زيست 7 ، (1392).
 • مرادي، محمد، پرویز رضازاده و عباس رنجبر سعادت آبادي. “بررسی الگوی انتشار ناگهان آلاینده‌ها در نقاط فرضی تهران به کمک مدل گوسی” مجله پژوهش‌هاي اقليم شناسي (1392).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس، طاهره عموزاد مهدیرجی و جابر پوریانی. “مطالعه موردی یخ‌زنی هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی در ایران”. فصلنامه مهندسي هوانوردي 2، (1392).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و پریسا ایزدی”ارتباط بی‌هنجاری‌های دمای آب سطح اقیانوس هند و دریای عرب با بی‌هنجاری‌های بارش نیمه جنوبی ایران”. مجله فيريك زمين و فضا 39،  (1392).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس، علی پناهی و ابراهیم فتاحی. “تأثیر نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای گردشی جو در رخداد دوره‌های خشک و تر در غرب و شمال غرب ایران”. مجله پژوهش‌هاي اقليم شناسي (1393).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس.، اسدی تلوکی، ا. و محمد مرادی. “ارتباط بین نابهنجاری‌های ماهانه الگوهای فشاری با رخداد شرایط کم بارشی و پربارشی پاییزه در شمال ایران”. مجله ژئوفیزیک ایران 1 (1393).
 • رنجبر سعادت آبادي، عباس و آزاد توحیدی سردشت. ” مطالعۀ بارش‌های فرین فصل بهار استان آذربایجان غربی(2008– 2003)”. مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيه‌اي 26 (1393).
 • عباس رنجبرسعادت‌آبادي و جمیله پورمیرزا. ” مطالعه هواشناختی پديده گرم باد در استان گيلان. ” 40 جغرافیا وتوسعه (1394).
 • غلامرضا دنیادوست، فروزان ارکیا، عباس رنجبرسعادت‌آبادي و  ابراهیم میرزایی. ” بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران (10 مطالعه‌ي موردی).” پژوهش‌های اقلیم‌شناسی  24-23 (1394).
 • امیرحسین نیکفال و عباس رنجبرسعادت‌آبادي. ” برآورد غلظت آلایندههای معیار جوی با استفاده از مدل WRF-Chem و دادههای جهانی انتشار مطالعه موردی تهران .” فصلنامه علوم محیطی 14. 3 (1395).
 • عباس رنجبرسعادت‌آبادي و معصومه سوری. ” مطالعه بی‌هنجاری گردش‌های جوی همراه شده با فعالیت نوسان مادن-جولین و بارش زمستانه ایران .” مجله ژئوفيزیک ایران 11. 1 (1396)
 • سارا کرمی،  عباس رنجبر،  علیرضا محب الحجه ومحمد مرادی. ” مدلي عددي به روش حجم متناهي براي شبيه سازي انتقال گرد و خاك در جو.” (1396).
 • امیرحسین نیکفال و عباس رنجبرسعادت‌آبادي سارا کرمی، ساویز صحت کاشانی . ” قابلیت‌های مدل عددی WRF-Chem در برآورد غلظت گرد و خاک – مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران.” فصلنامه علوم محیطی 15. 1 (1396).

 مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

Ranjbar Saadatabadi Abbas and A. A. Bidokhti.” URBANization effects on local climate IN Tehran MEGAPOLIS.” Research Journal of Environmental Sciences Vol. 5 (2011): 1-20.

Ranjbar Saadatabadi Abbas., L.Mohammadian, Vazife.,”Controls on air pollution over a semi-enclosed basin, Tehran: A synoptic climatological approach” Iranian Journal of Science and Technology. Vol. 36 (2012).

Mojtaba Zoljoodi, Ali Didevarasl, Abbas Ranjbar Saadatabad “Dust Events in the Western Parts of Iran and the Relationship with Drought Expansion over the Dust-Source Areas in Iraq and Syria.“ Atmospheric and Climate Sciences Vol. 3 (2013).

Molanejad, M. Soltani, A. Ranjbar SaadatAbadi. “Changes in precipitation extremes in climate variability over northwest Iran.” International Journal of Agricultural Policy and Research Vol. 2 No.10 (2014).

Soltani, M. Molanejad, F. hoshakhlagh, A. Ranjbar SaadatAbadi, F. Ranjbar. “Synoptic and thermodynamic characteristics of 30 March–2 April 2009 heavy rainfall event in Iran.” Meteorology and Atmospheric Physics Vol. 126 No. 1-2 (2014).

Soltani, P. Laux, H. Kunstmann, K. Stan, M. M. Sohrabi, M. Molanejad, A. A. Sabziparvar, A. Ranjbar SaadatAbadi, F. Ranjbar. “Assessment of climate variations in temperature and precipitation extreme events over Iran.” Theoretical and Applied Climatology Vol. 126 (2016).

Sadegh Zeyaeyan, Ebrahim Fattahi, Abbas Ranjbar, Majid Azadi, Majid Vazifedoust. “Evaluating the Effect of Physics Schemes in WRF Simulations of Summer Rainfall in North West Iran.” Climate MDPI 43 (2017)

Karami S., Ranjbar A., Mohebalhojeh A.R., Moradi M. “A rare case of haboob in Tehran: Observational and numerical study.” Atmospheric Research 185 (2017).


عضویت:

 • عضو ستاد توسعه فناوري آب، خشکسالي، فرسايش و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 • عضو کارگروه تخصصي هواشناسي و يونسفر
 • عضو تيم پيشرو پروژه فناوري نرم افزاري سيستم مديريت دانايي
 • عضو تيم پيشرو پروژه فناوري نرم افزاري سيستم مديريت دانايي
 • عضو زير كارگروه هواشناسي كميته راه و ترابري برنامه ريزي آموزش عالي
 • عضو کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو
 • عضو کمیته دائمی علوم و انتقال فنآوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند
 • عضو انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی
 • عضو کارگروه تخصصی ECO سازمان هواشناسی کشور
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی، پژوهش‌های اقلیمی‌شناسی