خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

نشست کارشناسی طرح ملی تهیه برنامه عمل منطقه­ ای مقابله با گرد و غبار

دومین نشست کارشناسی در ارتباط با طرح ملی تهیه برنامه عمل منطقه­ ای مقابله با گرد و غبار برون مرزی در روز شنبه 28 تیرماه 1399 با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، سازمان زمین­ شناسی، سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان هواشناسی، رئیس و معاون پژوهشی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، مشاور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو در محل این پژوهشگاه هواشناسی به عنوان مجری طرح برگزار شد.

در این نشست شرح خدمات مبسوط "طرح ملی تهیه برنامه عمل منطقه­ ای مقابله با گرد و غبار برون مرزی" ارائه و به منظور نهایی کردن شرح خدمات، نظرات و پیشنهادهای نمایندگان دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول در این زمینه اعمال شد.

شایان ذکر است مسئولیت اجرای این طرح پیرو دو تجربه موفق نظارت بر اجرای طرح ملی منشاءیابی کانون­ های بحرانی داخلی فرسایش بادی، توفان ماسه و گرد و غبار در سال 97 و اجرای طرح ملی مطالعه و منشاءیابی کانون­ های خارجی گرد و غبار تأثیرگذار بر جنوب غرب کشور در سال 98 به پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو واگذار شده است.