خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
 • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
 • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
 • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ English

انجمن علمی هوای پاک ایران با همکاری شرکت کنترل کیفیت هوا و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کنند

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 ( 12 تا 13 بهمن ماه 1395 )

محل برگزاری همایش مرکز همایش های بین المللی رازی خواهد بود. علاقه مندان به شرکت می توانند به تارنمای aqm.sharif.ir مراجعه کنند.


 
محورهای همایش عبارتند از:
 1.     سنجش، پایش و مدلسازی آلودگی هوا و صدا

 2.     ذرات معلق و هواویزها

 3.     شناسایی منابع آلودگی

 4.     شیمی آلودگی هوا

 5.     مطالعات محلی، منطقه‌ای و جهانی

 6.     آلودگی هوا در محیط‌های بسته

 7.     اثرات بهداشتی آلودگی هوا و صدا           

 8.     اقتصاد آلودگی هوا و صدا

 9.     قوانین و مقررات

 10.     فناوری‌های نوین

 11.     مدیریت آلودگی هوا و صدا

 12.     انرژی و آلودگی هوا

 13.    مطالعات اجتماعی و فرهنگ‌سازی


                                   
***************