خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ English
عکس های زیبا از پره های برف

2013/12/06

یک عکاس روس به نام «آلکسی کلیاتوف» توانسته است با تجهیز دوربین عکاسی خود، تصاویر بسیار زیبایی از پره های برف بگیرد و منتشر کند. ساختار فرکتالی پره ها در کارهای این عکاس به خوبی دیده می شود. در ادامه دوربین او و چند تصویر بی نظیر را ببینید:
فهرست اخبار