خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ English
ابرهای حفره ای (Punch Clouds)

2013/10/30

هرچند شکل عجیب این پدیده باعث می شود مردم عادی آن را به عبور بشقاب پرنده ها یا اجسام فضایی نسبت دهند اما در حقیقت چیزی نیست جز اثری که معمولاً به شکل دایره یا بیضی پس از گذشتن هواپیما از درون ابرهای تراز بالا ایجاد می شود؛ ابرهایی از گونه پرسا (سیروس)، پرسا پوشنی (سیرو استراتوس) و پرسا کومه ای (سیرو کومولوس) که در ارتفاعی بالاتر از شش هزار متر تشکیل می شوند. حتی ممکن است آن را در ابرهای تراز میانی مانند فراز کومه ای (آلتو کومولوس) دید.ویژگی کلی این ابرها این است که همزمان دارای بلورهای یخی و قطرات آب ابرسرد هستند اما تعداد هسته های یخی به اندازه ای نیست که آب ابرسرد موجود یخ بزند. اگر عاملی بتواند این فرایند را شروع کند، تشکیل بلورهای یخی با سرعتی شگفت انگیز - مانند آنچه در بازی دومینو می بینیم – آغاز می شود. حال نوبت رشد این بلورهای یخی می رسد. در اثر فرایند «برژرون» قطره های آب تبخیر می شوند و روی بلورهای یخی می نشییند. وقتی جرم این بلورها به حد کافی زیاد شد، می بارند و جای خالی قطرات آب ابرسرد و بلورها به شکل حفره ای دیده می شود.عاملی که برای شروع این فرایند لازم است معمولاً به صورت واداشتی و مثلاً هنگامی است که هواپیمایی از داخل این ابرها پرواز می کند. ذراتی که از خروجی دود هواپیما خارج می شود می تواند نقش هسته میعان را بازی کند و آب ابر سرد روی آن یخ بزند. همچنین کاهش ناگهانی فشار هوا در پشت بال هواپیما به حدی زیاد است که می تواند در چشم به هم زدنی دما را از آنچه هست باز هم آن قدر کمتر کند که قطرات آب ابر سرد به یک باره یخ بزنند. نتیجه در هر حالت بارش است که حتی ممکن است به صورت برف باشد.البته باید توجه کرد که مقدار این بارش به حدی نیست که بتواند موجب تغییر اقلیمی شود اما به هر حال در مقیاس منطقه ای می تواند بارش همان ناحیه را افزایش دهد. عمر این پدیده نسبتاً طولانی است و از نظر مکانی آن قدر بزرگ است که بتوان آن را از کیلومترها دورتر مشاهده کرد. اگرچه این پدیده به ندرت اتفاق می افتد اما در سراسر کره زمین امکان تشکیل آن وجود دارد و منحصر به منطقه جغرافیایی خاصی نیست.بعضی وقت ها پس از ایجاد شدن حفره و شروع فرایند بارش، دوباره در همان قسمت ابر دیگری متولد می شود و به همین دلیل گاهی به آن رگه ی اُفتان (Fallstreak) هم گفته می شود.


فهرست اخبار